Warsztaty video reportażu - październik 2004

Podczas 3 weekendów października 2004 Ellen Southern (jedna z budowniczych obin.org) uczyła Studentów UG jak robić reportaże Video. Tematem przewodnim był video aktywizm czyli między innymi klipy dla sieci Indymedia - demonstracje, akcje bezpośrednie, protesty i okupacje. Zorganizowaliśmy je we współpracy z ACK w trzech sesjach dla dwóch grup studentów.

Warsztaty rozpoczęto od wprowadzenia, prezentacji sprzętu i omówienia jego działania. Nabytą teorię można było sprawdzić w terenie, w inspirujących rejonach Kolonii Artystów. Trzecia sesja dotyczyła edycji i dystrybucji materiału.

Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, dlatego też większość zapisków także jest w tym języku (odnośniki prowadzą do naszej pracowni tekstowej):

Każdy z uczestników po zajęciach otrzymał 2 cdromy z przykładami filmów i reportaży, materiałami tekstowymi, programami open source służacymi do obróbki video, wyborem filmów powstałych w Obin.org oraz pracami studentów (które własnoręcznie przygotowali do dystrybucji). Zainteresowanych tematem zapraszamy na strony dotyczące video aktywizmu.

warsztaty video reportazu
warsztaty video reportazu
warsztaty video reportazu
warsztaty video reportazu
warsztaty video reportazu
warsztaty video reportazu
warsztaty video reportazu
warsztaty video reportazu