Warsztaty sita i szablonu dla studentów

Na przełomie maja i czerwca 2005 r Obin.org we współpracy z Kulturalnym Kolektywem Uniwersytetu Gdańskiego prowadził warsztaty sitodruku oraz szablonu dla studentów U.G. Około 12 osób wciągnęło się w drukowanie sitem i wycinanie szablonu, robiąc nie tylko rzeczy objęte programem samych warsztatów, ale i wiele ponad, wykazując niezwykły zapał i inwencję.
Zapowiedzieli, że będą pojawiać się u nas częściej lecz nie miało to miejsca dotychczas ...

sito dla sudentów
sito dla sudentów
sito dla sudentów
sito dla sudentów
sito dla sudentów
sito dla sudentów
sito dla sudentów