Obin.org czyli zespół !

Pracownie Obin.org tworzą ludzie, których wspólnym celem jest stworzenie przestrzeni oraz zaplecza technicznego do swobodnej realizacji działań artystycznych i społecznych. Spotykają się tutaj sztuka, aktywizm i niezależne formy przekazu. Nasze działania mają charakter otwarty i niehierarhiczny.

Wszystko zaczęło się od jednego komputera (hapka) i jednego sita, które pojawiły się w pomieszczeniu byłej centrali telefonicznej Stoczni Gdańskiej pod koniec lata 2003 - dało to początek obecnej pracowni multimedialnej. Z czasem miejsce to zaczęło przyciagać coraz to nowych ludzi, którzy swoją obecnością, pomysłami i aktywnością przyczyniali sie do jej stopniowego rozwoju. Latem 2004, nasza przestrzeń powiększyła się o kolejne pomieszczenie, gdzie zbudowaliśmy pracownię sitodruku. Od tego czasu obie pracownie jako Obin.org udostępniają przestrzeń artystom, różnej maści działaczom społecznym oraz leniom. Pod koniec roku 2005 otworzyliśmy placówkę w Warszawie.

Specyfiką pracowni Obin. org jest zachodzący w niej proces zależny od charakteru realizowanego w danym momencie projektu i osób w niego zaangażowanych (sztuka, aktywizm itd). Realizujemy sporadyczne wystawy, cykliczne oraz mniej cykliczne warsztaty sita, szablonu, grafiki komputerowej itp, projektujemy i drukujemy, prowadzimy serwery internetowe, malujemy nasze maszyny oraz obijamy się...

Aktualnie w budowę i utrzymywanie Obin, oprócz różnorakich jednostek zaangażowane są m. in takie grupy jak: kolektyw Indymedia Polska, Federacja Anarchistyczna Trójmiasto, Stowarzyszenie Drabina, kolektyw Food Not Bombs, ex-kolektiv Niebieskie Cytryny Różowe Ptaki i inne np. (anonimowo lub pod kryptonimami lecz aktywnie) oraz Klub Miłośników Maszyn (KMM).