Show time w Krakowie - przeniesiony na kwiecień

Na stronie Bunkra jesteśmy zabukowani na srodę 22 lutego: ale nie jesteśmy i w Krakowie będziemy dopiero w kwietniu
"Spotkanie z twórcami pracowni Obin.org poświęcone niezależnej działalności na polu edukacji artystycznej i społecznej, która obejmuje warsztaty wideo i grafiki, wystawy, pokazy street art, a także akcje i spotkania o charakterze alterglobalistycznym. Obin.org nie jest zwykłą pracownią multimedialną czy warsztatem graficznym.
To przestrzeń wykorzystywana dla działań artystycznych i wystąpień o charakterze społecznym, a także miejsce dyskusji analizujących współczesny świat i ścierania się rozmaitych poglądów. Jak każda spontaniczna inicjatywa także Obin.org zaczynało od niewielkiej ilości sprzętu (jeden komputer i jedno sito) i porzuconej przestrzeni (pomieszczenie byłej centrali telefonicznej Stoczni Gdańskiej) by z czasem wzbogacić nie tylko wyposażenie ale przede wszystkim stać się ważnym punktem spotkań, działań i wymiany poglądów. Działalność Obin.org świetnie wpisuje się w szereg
niekonwencjonalnych inicjatyw o charakterze alternatywnym, a dodatkowym atutem jest w tym przypadku udostępnienie artystom warsztatu pracy. Toteż Obin.org rozszerzyło swoją działalność przez założenie filii w Warszawie."

pon., 20/02/2006 - 13:41

http://www.edicionlimitadadvd.com/galeria_dentro.htm

Anonim (anonimowo) – wt., 21/02/2006 – 12:39